СЧЕТОВОДСТВО & ОДИТ ДРАЛЕВ извършва независими финансови одити на финансови отчети на предприятия, както и на проекти по различни програми за финансиране. Одитът се осъществява от д.е.с. Иван Дралев - регистриран одитор с диплома № 727/2011 г.